Proizvod

  • Aerogel izolacijski filc

    Aerogel izolacijski filc

    Aerogel izolacijski filc je mekan, hidrofoban, stabilan na visoke temperature, vatrootporan, vatrootporni izolacijski materijal, sastavljen je od mikroporoznih materijala i materijala od neorganskih vlakana.

  • Mikroporozna izolaciona ploča

    Mikroporozna izolaciona ploča

    Mikroporozna ploča je izrađena posebnom tehnologijom koristeći različite sirovine, toplotna provodljivost je niža od stacionarnog vazduha pod atmosferskim pritiskom